We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. More info

 

Sale / purchase of real estate

V tejto oblasti prinášame našim zákazníkom komplexnosť služieb či už na strane predávajúceho alebo záujemcu o kúpu nehnuteľnosti.

Služby pre predávajúceho

Pre majiteľov, ktorí chcú predať svoju nehnuteľnosť ponúkame komplexný servis, pričom každá časť tohto servisu je zabezpečovaná s vysokou odbornosť a nižšie uvádzame prehľad o jednotlivých službách:

 • konzultačné služby týkajúce sa nastavenia predajnej ceny nehnuteľnosti.
 • zastupovanie predávajúceho v celom procese predaja nehnuteľnosti, prítomnosť na obhliadkach a stretnutiach a plnenie role mediátora, ktorého cieľom je zaistenie vzájomne prospešnej dohody medzi jednotlivými aktérmi.
 • nastavenie marketingovej stratégie
 • príprava ponuky vrátane kvalitného nafotenia priestorov (využívanie dronov)
 • spracovanie prezentácie ponuky
 • priamo cielený mailing na vybraných potenciálnych záujemcov
 • telefonické oslovenie vybraných potenciálnych záujemcov
 • propagácia ponuky cez sociálne siete, PPC kampane
 • propagácia ponuky na platených pozíciách najväčších webových portálov v oblasti ponuky nehnuteľností v SR
 • reklama prostredníctvom billboardov
 • zabezpečujeme právny servis prostredníctvom advokátskej kancelárie a notárov
 • vypracovanie kúpnych zmlúv s autorizáciou advokáta

Províziu za predaj nehnuteľností hradí predávajúci.

Služby pre kupujúceho

 • konzultačné služby týkajúce sa výberu a analýzy nehnuteľnosti z rôznych pohľadov ako jej lokality, ceny, budúceho výnosu z nájmu, atd.....
 • zastupovanie kupujúceho v procese obstarania nehnuteľnosti, prítomnosť na obhliadkach a stretnutiach a plnenie role mediátora, ktorého cieľom je zaistenie vzájomne prospešnej dohody medzi jednotlivými aktérmi.
 • zabezpečujeme právny servis prostredníctvom advokátskej kancelárie a notárov
 • vypracovanie kúpnych zmlúv s autorizáciou advokáta

Pre záujemcu o kúpu nehnuteľností taktiež zabezpečujeme poradenstvo a konzultácie pri procese tvorby kupno predajnej zmluvy a všetky vyššie spomínané služby má záujemca o kúpu u nás BEZPLATNÉ.

V prípade, že si záujemca o kúpu nehnuteľností už vybral nehnuteľnosť a potrebuje odborné poradenstvo, ktoré je spojené aj s dosiahnutím čo najvýhodnejších podmienok, v takomto prípade zastupujeme klienta pri vyjednávaní o podmienkach kúpy a odmena hradená klientom (kupujúcim) je v tomto prípade závislá od dosiahnutých finančných a nefinančných úspor.