PRIESTORY NA PRENÁJOM - NOVÉ OBCHODNÉ CENTRUM ZUCKERMANDEL O PLOCHE 

1 500 m² - POVAŽSKÁ BYSTRICA  

Ponúkame Vám na prenájom budúce priestory nového obchodného centra Zuckermandel o celkovej ploche 1 500 m²

Projekt plánovaného obchodného centra OC Zuckermandel je situovaný v lokalite Hypermarketu TESCO v Považskej Bystrici v mestskej časti SNP. Projekt je vsadený do lokality pôsobiacej ako centrum mesta z pohľadu retailového (maloobchodného) predaja. V okolí sú situované viaceré objekty zameriavajúce sa prioritne na retailový predaj a to:

 • OC Manín, 

 • Family centrum, 

 • PBretail, 

 • NAY elektrodom 

 • OC Vista 

Dopravné napojenie je možné z 2 prístupov, a to z mestskej komunikácie smerujúcej od sídliska Lány na sídlisko SNP ako aj cez areálovú komunikáciu Hypermarketu TESCO, ktorá ústi na ulicu Slovenských partizánov. 


Autobusová zastávka je v smere z centra mesta vzdialená 100 m a v smere do centra mesta 300 m. Premávajú tu linky 151,152,3,4,100 a TescoBUS. Zástavka medzimestskej hromadnej dopravy je 500 m.

 

Opis projektu z pohľadu zákaznického potenciálu:
Rozmanitosť a širokospektrálnosť okolitých už existujúcich nájomcov predpokladá veľký záujem spotrebiteľov o návštevu a nákupy práve v tejto lokalite okresu a mesta Považská Bystrica a túto skutočnosť vie investor celého projektu potvrdiť vzhľadom na už zrealizované projekty OC Manín a Pb retail a poznajúc pomery územného plánovania mesta Považská Bystrica má investor informácie o plánovanom pripravovanom projekte Hypermarketu Kaufland, ktorý bude v priamom susedstve tohto retailového centra Zuckermandel. 

Opis projektu z pohľadu nájomnej plochy a samotnej dispozície celého projektu:

 •  Obchodné centrum bude jedno podlažné s využiteľnou nájomnou plochou 1.500 m², ktorá sa bude 

        deliť podľa požiadaviek budúceho nájomcu.

 •  Kapacita vonkajších parkovacích miest bude v počte 32

 •  Vstup do objektu bude zabezpečený z úrovne exteriérových parkovísk ako aj z juhovýchodnej strany  objektu priamo z chodníka

 

Cena za nájomné je 8,5 Eur bez DPH / 1 m² / 1 mesiac plus energie
Cena zálohových platieb za servisné poplatky je 1,5 Eur bez DPH / 1 m² / 1 mesiac plus energie

 

Projekt Obchodného centra Zuckermandel je v  súlade z Územným plánom mesta Považská Bystrica, pričom realisticky predkladáme nižšie uvedený časový harmonogram:

 • Územné konanie -  04/2021 - 08/2021  

 • Stavebného povolenia - 09/2021 - 12/2021

 • Začiatok výstavby - 01/2022 -  02/2022

 • Ukončenie výstavby vrátane kolaudácie objektu a jeho následné odovzdanie - 07/2022

Poznámka: budúci nájomca v našej realitnej spoločnosti neplatí províziu !!!

V prípade záujmu sme Vám k dispozícii na nižšie uvedených kontaktných údajov:

Ing. Ján Liščák

0903 308 186

info@knba.sk

© Text a fotografie sú autorským dielom a majetkom spoločnosti L&J group, s.r.o.